Münchhausengetal

Een Münchhausengetal (ook bekend als een Canouchigetal, of in het Engels: perfect digit-to-digit invariant) is een natuurlijk getal dat gelijk is aan de som van de machten van de cijfers van het getal met als macht het cijfer zelf.

Het getal

n
{\displaystyle n}


met de cijfers


dk

dk


1

d2

d1


{\displaystyle d_{k}d_{k-1}\dots d_{2}d_{1}}


is een Münchhausengetal, als

Een voorbeeld van een Münchhausengetal is 3435, want:

Behalve 3435 is 1 tot nu toe nog het enige andere ontdekte getal dat een ‚echt‘ Münchhausengetal is. De getallen 438579088 en 0 zouden ook Münchhausengetallen zijn, als 00 = 0 zou zijn. Bij een variant van het Münchhausengetal kunnen de machten verwisseld worden, waardoor er meerdere mogelijkheden ontstaan.

Een voorbeeld van zo’n variant is: